Atris, spol. s r.o.

Články

Kamerové a zabezpečovacie systémy

Tento proces v sebe zahŕňa hľadanie vhodnej alternatívy umiestnenia kamier (poplašných zariadení a snímačov), vedenia rozvodov, výberu kamier podľa potreby a prispôsobenie celého projektu finančným možnostiam zákazníka. Nasleduje realizácia, pri ktorej dbáme o čo najmenšie znečistenie (v užívaných priestoroch), optimálne prevedenie a kvalitné fungovanie systému. Po odskúšaní je celý systém odovzdaný do prevádzky užívateľovi. Taktiež poskytujeme servisné služby, ktoré si tieto systémy vyžadujú. Ide predovšetkým o čistenie zanesených objektívov, či aktualizácie softvéru a firmware zariadení. S realizáciou kamerových a zabezpečovacích systémov máme bohaté skúsenosti.

Z našich doterajších referencií vyberáme:

Atris, spol. s r.o.