Atris, spol. s r.o.

Internet a VoIP

Cenník dostupných služieb: Cennik_01_03_2016
Kompletný cenník volaní do zahraničia: Cennik_zahranicne

Všeobecné obchodné podmienky pre internetové služby: VOP_NET_01_04_2016

Všeobecné obchodné podmienky pre VoIP: VOP_VoIP_01_12_2015

Nahlasovanie porúch:
kontaktovať nás môžete telefonicky, emailom alebo vyplnením formulára v časti Kontakt.


Prenos čísla:
1. Ako dlho trvá prenos čísla?
Okrem dňa kedy je žiadosť prijatá, trvá prenos zvyčajne 4 pracovné dni.

2. Aké čísla možno preniesť?
Geografické aj prenosné (nomadické).

3. Aké čísla nemožno preniesť?
Farebné linky, špeciálne čísla a čísla začínajúce na 069.

4. Ako prenos funguje?
Pri spísaní Objednávky / Zmluvy o pripojení nám oznámite u akého ste operátora. Dostanete CAF dokument a e-mailom (príp. osobne, poštou) nám ho zašlete vyplnený naspäť. Potom budete informovaní o predbežnom dátume portácie (prenosu). Ak bol súčasťou objednávky aj telefón dostanete ho od nás už nastavený pred dátumom portácie. Číslo je aktivované po potvrdení dátumu portácie operátorom, od ktorého odchádzate. Telefónna linka je funkčná u pôvodného operátora až do dátumu portácie, v deň portácie bude linka dočasne nedostupná, obvykle medzi 16-17h.

5. Čo je dôležité pre správne vyplnenie CAF dokumentu?
Číslo zmluvy, identifikácia subjektu a či sa jedná o komplexnú (prenos viacerých čísel naraz, napr. ISDN blok, predvoľbový blok atď.) alebo jednoduchú objednávku. Dátum portácie nevyplňujte, stanoví sa po doručení dokumentu k nám.

Atris, spol. s r.o.